jogi információk

1. cikk : ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A jelen általános feltételek távértékesítési szerződést képeznek, amely meghatározza a Nerina Bijoux butik és a Vevő jogait és kötelezettségeit a www.nerinabijoux.fr weboldalon felsorolt termékek értékesítésével összefüggésben.

Cégnév: NERINA BIJOUX

A társaság jogi formája: SASU (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle)

A székhely címe: 7 rue Maurice Martin, Capbreton.

Cégjegyzékszám: 884455403

HÉA-szám: FR91884455403

E-mail cím: contact@nerinabijoux.fr

Kizárólag a franciaországi vásárlók által kötött és kizárólag francia területen teljesített vásárlásokra vonatkoznak, a távértékesítésre vonatkozó szabályok.

Ezek a feltételek a Nerina Bijoux webáruház (a továbbiakban: "Nerina Bijoux") és minden vásárlást kezdeményező személy (a továbbiakban: "Vevő") között jönnek létre a www.nerinabijoux.fr weboldalon (a továbbiakban: "Weboldal") keresztül.

A vásárlók fogyasztók, akiket úgy határozunk meg, mint magánjellegű vagy nem kereskedelmi, ipari, kézműves vagy szabadfoglalkozású tevékenységet folytató természetes személyek, akik a Weboldalon keresztül kívánnak vásárolni.

A megrendelésnek a Vevő általi érvényesítésével elfogadja ezeket a feltételeket.

A jelen általános értékesítési feltételeket a Nerina Bijoux bármikor és előzetes értesítés nélkül módosíthatja, a módosítások ezután minden, a módosítást követő megrendelésre alkalmazandók. A Nerina Bijoux-nak időről időre módosítania kell az általános értékesítési feltételek egyes rendelkezéseit, ezért a Vevőnek ajánlott minden egyes megrendelés érvényesítését megelőzően újraolvasnia azokat.

A termékekkel, a megrendelésével, a személyes adataival, a visszavonási jogával kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal a Vevő a Nerina Bijoux ügyfélszolgálatához fordulhat a contact@nerinabijoux.fr e-mail címen.

Online: http://www.nerinabijoux.fr/nous-contacter

SEO referenciák kezelése: https://www.leo-marchal.fr/

2. cikk : AZ OLDAL - TERMÉKEK - KAPHATÓSÁG

A Weboldal teljes tartalma (illusztrációk, szövegek, címkék, márkák, képek, videók) a Nerina Bijoux tulajdonát képezi. Az oldal bármilyen, akár teljes, akár részleges reprodukálása tilos, kivéve a Nerina Bijoux kifejezett és előzetes engedélyével. A Nerina Bijoux butik nem engedélyezi hipertext linkek létrehozását, kivéve a Nerina Bijoux kifejezett előzetes beleegyezésével.

A Nerina Bijoux által eladásra kínált termékeket úgy mutatja be és részletezi, hogy minden fogyasztó megismerhesse a megvásárolni kívánt termékek alapvető jellemzőit, különösen a partnerek és beszállítók műszaki leírásai és a termékeket illusztráló fényképek segítségével.

Következésképpen a Nerina Bijoux nem tehető felelőssé olyan hibákért, amelyek nem érintik a termék alapvető jellemzőit.

Az oldalon megjelenő fényképek, illusztrációk és szövegek nem szerződéses jellegűek.

A termékek újak. A Nerina Bijoux beszállítói által rendelkezésre álló készletek és szállítási lehetőségek keretein belül kerülnek értékesítésre.

A termékek elérhetőségét a megrendelés elküldéséről szóló visszaigazoláskor véglegesítik, amelyet e-mailben küldenek el a Vevőnek.

Abban az esetben, ha a megrendelt termékek valamelyike nem áll rendelkezésre az Ügyfél megrendelésének előkészítése során, a Nerina Bijoux a megrendeléstől számított legrövidebb időn belül e-mailben felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel, hogy a megrendeléstől számított legrövidebb időn belül helyettesítő terméket javasoljon, vagy az Ügyfél kérésére törölje és visszatérítse a megrendelésből hiányzó terméket.

A hiányzó terméket legkésőbb a Vevő által kifizetett összegek beérkezését követő tizenöt (15) napon belül visszatérítik. A visszatérítés az Ügyfél paypal számlájára vagy csekken történik. A termékmegrendelés törlése és visszatérítése nem érinti a megrendelés többi részét, amely továbbra is szilárd és végleges marad.

3. cikk : MEGRENDELÉSEK

Az Ügyfélnek a Webhelyen megadott utasításoknak megfelelően kell megrendelést leadnia. Az Ügyfél vállalja, hogy a regisztrációs és megrendelési űrlapot úgy tölti ki, hogy a szükséges információk teljesek és pontosak legyenek. A regisztrációs űrlapon és a megrendelés leadásakor megadott adatokért minden esetben az Ügyfél felel. Hiba esetén a Nerina Bijoux nem tehető felelőssé a termékek és szolgáltatások szállításának hiányosságaiért vagy késedelméért (cím-, névhiba stb.).

Az oldalon történő adásvétel lebonyolításának lépései a következők:

A vásárló kiválasztja a termékeit

A Vásárló kiválasztja a termékek mennyiségét, majd a "Kosárba helyezés" gombra kattint.

A Vevő ezután a "Kosaram" fülre kattint, majd a "Megrendelés megerősítése" fülre kattintva megerősíti a megrendelését.

Ha a Vevő regisztrált, akkor a felhasználónév és a jelszó megadásával azonosítja magát.

Ha még nem regisztrált, akkor létre kell hoznia egy fiókot.

A Vevő kiválasztja a szállítási és a számlázási címet.

A Vevő kiválasztja a szállítási módot, és tájékoztatást kap a szállítás esetleges költségeiről. Elfogadja ezeket az általános értékesítési feltételeket

A Vevő a "Tovább" fülre kattint.

A Vevő kiválasztja a fizetési módot, fizet és megerősíti a megrendelést.

A megrendelés megerősítését követően a Vevő kinyomtathatja a megrendeléséről szóló összefoglalót, amelyet e-mailben kap meg. Ezt a dokumentumot meg kell őrizni, mivel ez a Vevő megrendelésének és a feleket kötelező szerződésnek a bizonyítéka.

A Nerina Bijoux minden esetben fenntartja a jogot, hogy ne teljesítse a Vevő bármely olyan kérését, amely túlzó vagy a közös joggal és az általános szerződési feltételekkel ellentétes lenne, vagy ha a Vevő nem lenne naprakész a Nerina Bijoux-val szembeni kötelezettségeivel.

4. cikk : ÁR ÉS FIZETÉS

A Weboldalon említett termékek eladási árai euróban vannak feltüntetve, minden adót beleértve, a szállítási költségek nélkül.

Az összeg minden esetben az online megrendelés végén, annak érvényesítését megelőzően kerül feltüntetésre. A Vevőnek kiszámlázott ár a megrendelés visszaigazolásán feltüntetett ár, amely tartalmazza a termékek árát minden adóval együtt, amelyhez hozzáadódik az esetleges szállítási költség.

A költségek a megrendelés összegének függvényében kerülnek meghatározásra.

A Nerina Bijoux fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa eladási árait. A megrendelést követően azonban nem kerül sor módosításra. A megrendelt termékekre a megrendelés napján a weboldalon megjelenő ár vonatkozik.

A megrendeléseket euróban, teljes összegben és készpénzben kell kifizetni. A kifizetett összegek semmiképpen sem tekinthetők foglalónak vagy előlegnek.

A fizetés történhet :

hitelkártyával

paypal

A megrendelés összegét a megrendelés visszaigazolásakor terheljük meg.

Amint a fizetést érvényesítették, a Vevő e-mailben visszaigazolást kap a megrendelésről, a számlával együtt.

A Nerina Bijoux fenntartja az eladott termékek teljes tulajdonjogát mindaddig, amíg a Vevő megrendelése alapján esedékes összegeket teljes egészében ki nem fizeti.

5. cikk : SZÁLLÍTÁS - SZÁLLÍTÁS - ELSZÁLLÍTÁS - TERMÉKEK HASZNÁLATA

A termékeket a Vevő által a megrendelés leadásakor megadott címre küldjük. A kiszállítás 24-48 munkaórán belül történik. 

A szállítást a Nerina Bijoux akkor tekinti teljesítettnek, amikor a megrendelt termékeket a szállító átadja a Vevőnek. Ekkor a termékek kockázatai azonnal átkerülnek a Vevőre.

A franciaországi szállítások esetében a Nerina Bijoux a szállítást követően nyomon követési számot ad a Vevőnek, hogy nyomon követhető legyen a követett levél útvonala.

Az Ügyfél felelőssége, hogy a csomagolás és a termékek állapotát, valamint a termékek számát az átvételkor ellenőrizze. Ez az ellenőrzés az átvétel első napján az Ügyfél telephelyén elvégzettnek tekintendő.

A Vevő feladata, hogy vita, a termék szállítás közbeni romlása, sérülés, hiány vagy késedelem esetén a lehető leghamarabb kapcsolatba lépjen a Nerina Bijoux ügyfélszolgálatával.

Minden későn megfogalmazott reklamáció esetlegesen megakadályozhatja a reklamáció elbírálását (a kézhezvételtől számított legfeljebb 14 napos határidő).

A Nerina Bijoux semmilyen esetben sem tehető felelőssé a vis maior vagy a Vevő hibájából bekövetkezett késedelemért vagy szállítási késedelemért.

A Posta által megadott szállítási határidők tájékoztató jellegűek, és a feladás napjától számítanak. A Nerina Bijoux nem tehető felelőssé a késedelmes szállításért, amely nem áll a Nerina Bijoux ellenőrzése alatt.

6. cikk : VISSZAFIZETÉSEK, KÖTELEZETTSÉGEK ÉS GARANCIÁK

A 14 napos türelmi időn belül visszavételeket fogadunk el. A termékeket kifogástalan állapotban és eredeti csomagolásban kell visszaküldeni. A visszaküldés az esettől függően a termékek kicserélésére vagy a vásárló részére történő visszatérítésre ad okot, a visszaküldött termékek minőségének és mennyiségének ellenőrzése után.

Nincs garancia a törés ellen, ha az ékszereket a kézhezvételt követő 14 napos időszakon kívül használják.

A szállítás és a visszaküldés költségei és kockázatai a Vevőt terhelik.

Az utalvánnyal vagy kedvezményes vásárlási utalvánnyal vásárolt termék csak ugyanilyen módon téríthető vissza.

7. cikk : KÉNYSZERES JOGSZABÁLYOK

A Nerina Bijoux által a kötelezettségeinek teljesítését akadályozó vis maior bekövetkezésének feltételezése esetén a szerződés azonnal felfüggesztésre kerül, a felek egyikének bármilyen módon történő értesítésétől kezdve. Ugyanígy az érintett fél tájékoztatja a másik felet az esemény megszűnéséről, és a szerződés teljesítése ezután azonnal folytatódik az értesítés időpontjától. Vis maiornak minősül minden olyan esemény, amely a kötelezettség teljesítését lehetetlenné vagy nyilvánvalóan nehezebbé teszi az esemény előre nem látható, elháríthatatlan vagy külső körülmények miatt - e három kritérium alternatívája -, mint például háború, zavargás, tűzvész, árvíz, teljes vagy részleges sztrájk, a közúti vagy más közlekedési útvonalak megbénulása, az energiaellátás (EDF, GDF, olaj stb.) megszakadása, a távközlési és távközlési hálózatok blokkolása stb. vagy minden más olyan esemény, amely a kötelezettség teljesítését lehetetlenné vagy nyilvánvalóan nehezebbé teszi az esemény előre nem látható, elháríthatatlan vagy külső körülmények miatt - e három kritérium alternatívája -, mint például háború, zavargás, tűzvész, árvíz, teljes vagy részleges sztrájk, a közúti vagy más közlekedési útvonalak megbénulása, a távközlési és távközlési hálózatok megszakadása stb. ), a távközlési és számítógépes hálózatok blokkolása, a szabályozás változása, a külső partnerek, például a beszállítók vagy alvállalkozók késedelme vagy meghiúsulása. valamint bármely más olyan esemény, amelyet a törvény vagy a joggyakorlat vis maior esetnek tekint.

Ha egy ilyen esemény az értesítés időpontjától számított tizenöt (15) napnál tovább tart, a szerződés a törvény erejénél fogva megszűntnek tekintendő. A Nerina Bijoux által ezen időpont előtt kapott összegek ekkor visszatérítésre kerülnek az Ügyfél részére. 

8. cikk : A VEVŐ KÖTELEZETTSÉGEI

Az Ügyfél vállalja, hogy közli a Nerina Bijoux-val a megrendelések megfelelő teljesítéséhez szükséges összes elemet. E tekintetben az Ügyfél továbbra is felelős a Nerina Bijoux-nak továbbított információk tartalmáért és pontosságáért.

9. cikk : INFORMÁCIÓ TECHNOLÓGIA ÉS SZABADSÁGOK

A Nerina Bijoux összegyűjti, nyilvántartja, módosítja, felhasználja és továbbítja az Ügyfelek személyes adatait a leadott megrendelések teljesítése, az Ügyfélkapcsolatok, a tanácsadás és az Ügyfélszolgálat keretében, valamint a Nerina Bijoux kereskedelmi érdekeinek megőrzése érdekében, különösen a bizonyítékok megőrzésének szükségessége miatt. Amennyiben a Nerina Bijoux kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, a Nerina Bijoux személyes adatokat továbbít harmadik félnek, például a fuvarozónak.

Az Ügyfélnek joga van a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáféréshez, azok módosításához, helyesbítéséhez és törléséhez az 1978. január 6-i "Informatique et Libertés" N°78-17 francia törvény értelmében. E jog gyakorlásához elegendő, ha kapcsolatba lép a Nerina Bijoux-val az itt megadott koordinátákon.

Az Ügyfél minden esetben tiltakozhat személyes adatainak felhasználása ellen. A személyes adatok más célokra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha az Ügyfél ehhez hozzájárulását adta.

10. cikk : ALKALMAZANDÓ JOG

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen feltételek és azok következményei a francia jog hatálya alá tartoznak. A jelen feltételek és a Felek közötti kapcsolatok nyelve a francia.

11. cikk : A VITÁK MEGOLDÁSA

A Fogyasztó Ügyfél kijelenti, hogy a Nerina Bijoux előzetesen tájékoztatta arról a lehetőségről, hogy vita esetén hagyományos közvetítői eljáráshoz vagy bármely más alternatív vitarendezési módszerhez folyamodhat.

Az Alma céggel való vita esetén az AFEPAME fogyasztói közvetítőhöz fordulhat.