1. cikk: ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A jelen általános feltételek egy távértékesítési szerződést képeznek, amely meghatározza a Nerina Bijoux butik és a Vevő jogait és kötelezettségeit a www.nerinabijoux.fr weboldalon hivatkozott termékek eladása keretében.

Kizárólag a franciaországi vásárlók által kötött és kizárólag a franciaországi területre szállított vásárlásokra vonatkoznak, a távértékesítésre vonatkozó szabályozás szerint.

A jelen feltételek a Nerina Bijoux webáruház, a továbbiakban: "Nerina Bijoux", és a www.nerinabijoux.fr weboldalon keresztül vásárolni kívánó bármely személy, a továbbiakban: "Vevő", a továbbiakban: "Weboldal", között jönnek létre.

A Vásárlók fogyasztók, akiket úgy határozunk meg, mint magánjellegű vagy nem kereskedelmi, ipari, kézműves vagy szabadfoglalkozású tevékenység keretében eljáró természetes személyek, akik a Weboldalon keresztül kívánnak vásárolni.

A megrendelésnek a Vevő általi jóváhagyása a jelen feltételek elfogadását jelenti.

A Nerina Bijoux bármikor és előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen általános értékesítési feltételeket, és a módosítások a módosítást követő valamennyi megrendelésre alkalmazandók. A Nerina Bijoux az általános értékesítési feltételek egyes rendelkezéseinek időszerű módosítására késztethető, ezért javasoljuk a Vevőnek, hogy azokat minden egyes megrendelés érvényesítését megelőzően olvassa át újra.

A termékekkel, a megrendelésével, a személyes adataival, a visszavonási jogával kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal a Vevő a Nerina Bijoux ügyfélszolgálatához fordulhat a contact@nerinabijoux.fr e-mail címen.

Online: http://www.nerinabijoux.fr/nous-contacter

 SEO referenciák által kezelt : https://www.leo-marchal.fr/

2. cikk: AZ OLDAL - TERMÉKEK - ELÉRHETŐSÉG

A Honlap teljes tartalma (illusztrációk, szövegek, címkék, márkák, képek, videók) a Nerina Bijoux tulajdonát képezi. Tilos az oldal bármilyen, akár teljes, akár részleges reprodukálása, kivéve, ha a Nerina Bijoux kifejezett és előzetes engedélyt ad rá. A Nerina Bijoux üzlet nem engedélyezi hipertext linkek létrehozását, kivéve kifejezett és előzetes beleegyezéssel.

A Nerina Bijoux által eladásra kínált termékeket úgy mutatja be és részletezi, hogy minden fogyasztó megismerhesse a megvásárolni kívánt termékek alapvető jellemzőit, különösen a partnerek és beszállítók műszaki leírásai és a termékeket illusztráló fényképek segítségével.

Következésképpen a Nerina Bijoux nem vállal felelősséget, ha az esetleges hibák nem érintik a termék alapvető jellemzőit.

A honlapon megjelenő fényképek, illusztrációk és szövegek nem szerződéses jellegűek.

A termékek új termékek. A Nerina Bijoux beszállítói által rendelkezésre álló készletek és a szállítási lehetőségek keretein belül kerülnek értékesítésre.

A termékek elérhetőségét a megrendelés elküldéséről szóló visszaigazoláskor véglegesítik, amelyet e-mailben küldenek el a Vevőnek.

Abban az esetben, ha a megrendelt termékek valamelyike nem áll rendelkezésre az Ügyfél megrendelésének elkészítésekor, a Nerina Bijoux vállalja, hogy a megrendeléstől számított legrövidebb időn belül e-mailben felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel, hogy a megrendeléstől számított legrövidebb időn belül helyettesítő terméket ajánljon fel, vagy az Ügyfél kérésére törölje és visszatérítse a megrendeléséből hiányzó terméket.

A hiányzó terméket legkésőbb a Vevő által kifizetett összegek beszedését követő tizenöt (15) napon belül visszatérítik. A visszatérítés az Ügyfél paypal számlájára vagy banki csekken történik. A termék megrendelésének törlése és visszatérítése nem érinti a megrendelés többi részét, amely továbbra is szilárd és végleges marad.

3. cikk: MEGRENDELÉSEK

Az Ügyfél a Webhelyen megadott jelzésekkel összhangban adja le megrendelését. Az Ügyfél vállalja, hogy kitölti a regisztrációs és megrendelési űrlapot, biztosítva, hogy a szükséges információk teljesek és pontosak legyenek. Az Ügyfél minden esetben felelős a regisztrációs űrlapon és a megrendelés leadásakor megadott adatokért. Hiba esetén a Nerina Bijoux nem tehető felelőssé a termékek és szolgáltatások szállításának hiányáért vagy késedelméért (címhiba, névhiba, ...).

A Webhelyen történő adásvétel megkötésének lépései a következők:

A vásárló kiválasztja a termékeket

A Vevő kiválasztja a termékek mennyiségét, majd a "Kosárba helyezés" gombra kattint.

A Vevő ezután a "Kosaram" fülre kattint, majd a "Megrendelés megerősítése" fülre kattintva megerősíti a megrendelését.

Ha a Vásárló regisztrált, akkor azonosítja magát a bejelentkezési adatainak és jelszavának megadásával.

Ha még nem regisztrált, akkor létre kell hoznia egy fiókot.

A Vevő kiválasztja a szállítási és a számlázási címét.

A Vevő kiválasztja a szállítási módot, és tudomásul veszi a szállítás esetleges költségeit. A Vevő elfogadja a jelen általános értékesítési feltételeket.

A Vevő a "Tovább" fülre kattint.

A Vevő kiválasztja a fizetési módot, folytatja a fizetést és megerősíti a megrendelést.

A megrendelés érvényesítését követően a Vevő kinyomtathatja a megrendeléséről szóló összefoglalót, amelyet e-mailben kap meg. Ezt a dokumentumot meg kell őrizni, mivel az Ügyfél megrendelésének bizonyítékát és a feleket kötelező szerződést képezi.

A Nerina Bijoux minden esetben fenntartja a jogot, hogy ne teljesítse a Vevő bármely olyan kérését, amely túlzó vagy a közös joggal és általános feltételeivel ellentétes lenne, vagy amikor a Vevő nem lenne naprakész a Nerina Bijoux-val szembeni kötelezettségeivel.

 

4. cikk: ÁR és FIZETÉS

A Weboldalon említett termékek eladási árai euróban vannak feltüntetve, minden adót beleértve, a szállítási költségek nélkül.

Az árakat minden esetben az online megrendelés végén, annak érvényesítését megelőzően kell feltüntetni. A Vevőnek kiszámlázott ár a megrendelés visszaigazolásán feltüntetett ár, amely tartalmazza a termékek árát, beleértve az összes adót, valamint az esetleges szállítási költséget.

A költségek a megrendelés összegének függvényében kerülnek meghatározásra.

A Nerina Bijoux fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa eladási árait. Mindazonáltal a megrendelés leadása után nem lehet módosítást alkalmazni. A megrendelt termékekre a megrendelés napján a weboldalon megjelenő ár vonatkozik.

A megrendeléseket euróban, teljes összegben és készpénzben kell kifizetni. A kifizetett összegek semmiképpen sem tekinthetők előlegnek vagy előlegnek.

A fizetés vagy :

hitelkártyával

paypal

A megrendelés összege a megrendelés visszaigazolásakor kerül megterhelésre.

Amint a fizetés érvényesítésre kerül, a Vevő e-mailben megkapja a megrendeléséről szóló visszaigazolást, a számla kíséretében.

A Nerina Bijoux fenntartja az eladott termékek teljes tulajdonjogát mindaddig, amíg a Vevő megrendelése alapján esedékes összegeket teljes egészében ki nem fizeti.

 

5. cikk: SZÁLLÍTÁS - SZÁLLÍTÁS - VÁLLALKOZÁS - TERMÉKEK HASZNÁLATA

A szállítás a Vevő által a megrendeléskor megadott címre történik. A szállítás 24-48 munkaórán belül történik. 

A szállítást a Nerina Bijoux akkor tekinti teljesítettnek, amikor a megrendelt termékeket a szállító átadja a Vevőnek. Ekkor a termékek kockázatai azonnal átkerülnek a Vevőre.

A franciaországi szállítások esetében a Nerina Bijoux a szállítást követően nyomon követési számot ad az Ügyfélnek, hogy nyomon követhesse a követett levél útvonalát.

Az Ügyfél feladata, hogy a csomagolás és a termékek állapotát, valamint a termékek darabszámát az átvételkor ellenőrizze. Ezt az ellenőrzést az Ügyfél telephelyén történő átvétel első napjától kezdődően elvégzettnek kell tekinteni.

Az Ügyfél feladata, hogy vita, a termék szállítás közbeni romlása, sérülése, eltűnése vagy késedelme esetén a lehető leghamarabb kapcsolatba lépjen a Nerina Bijoux ügyfélszolgálatával.

Minden későn megfogalmazott reklamáció esetlegesen megakadályozhatja a reklamáció elbírálását (a kézhezvételtől számított legfeljebb 14 napos határidő).

A Nerina Bijoux semmilyen esetben nem tehető felelőssé a vis maior vagy az Ügyfél hibájából bekövetkezett késedelemért vagy szállítási késedelemért.

A Posta által megadott szállítási határidők tájékoztató jellegűek, és a feladás napjától számítanak. A Nerina Bijoux weboldal nem tehető felelőssé a késedelmes szállításért, amelyre a Nerina Bijoux nem tud befolyással lenni.

6. cikk: VISSZAFIZETÉS, FELELŐSSÉGEK ÉS GARANCIÁK

A 14 napos elállási jog keretein belül visszavételeket fogadunk el. A termékeket kifogástalan állapotban és eredeti csomagolásban kell visszaküldeni. A visszaküldés az esettől függően a termékek kicserélésére vagy a vásárló részére történő visszatérítésre ad okot, a visszaküldött termékek minőségi és mennyiségi ellenőrzése után.

Nincs garancia a törés ellen, ha az ékszereket a kézhezvételt követő 14 napos időszakon kívül használják.

A szállítás és a visszaküldés költségei és kockázatai a Vevőt terhelik.

Bármely utalvánnyal, kedvezményes utalvánnyal vásárolt termék csak azonos formában téríthető vissza.

 

7. cikk: KÁTÉRHATÁS

Amennyiben a Nerina Bijoux kötelezettségeinek teljesítését akadályozó vis maior bekövetkezik, a szerződést a felek valamelyikének bármilyen módon történő értesítésétől kezdve azonnal felfüggesztik. Ugyanígy az érintett fél tájékoztatja a másik felet az esemény megszűnéséről, majd a szerződés teljesítése azonnal folytatódik az értesítés időpontjától. Vis maiornak minősül minden olyan esemény, amely lehetetlenné vagy nyilvánvalóan megnehezíti valamely kötelezettség teljesítését az esemény előre nem látható vagy elháríthatatlan, illetve külső körülményei miatt - e három kritérium alternatívája -, mint például háborúk, zavargások, tűzvészek, áradások, teljes vagy részleges sztrájk, a közúti vagy egyéb szállítási útvonalak megbénulása, az energiaellátás megszakadása (EDF, GDF, olaj stb.). ), a távközlési és számítógépes hálózatok blokkolása, szabályozási változások, késedelmek vagy mulasztások a külső partnerek, például beszállítók vagy alvállalkozók beavatkozásában. ... valamint bármely más olyan esemény, amelyet a törvény vagy a joggyakorlat vis maiornak tekint.

Ha az ilyen esemény az értesítés időpontjától számított tizenöt (15) napon túl is fennáll, a szerződés jogszerűen felmondottnak tekintendő. A Nerina Bijoux által ezen időpont előtt kapott összegeket visszatérítik az Ügyfélnek. 

 

8. cikk: A VEVŐ KÖTELEZETTSÉGEI

Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Nerina Bijoux-val közöl minden olyan elemet, amely a megrendelések megfelelő teljesítéséhez szükséges. E tekintetben az Ügyfél felelős az általa a Nerina Bijoux-nak továbbított információk tartalmáért és pontosságáért.

9. cikk: ADATVÉDELEM ÉS SZABADSÁGOK

A Nerina Bijoux az Ügyfelek személyes adatait a leadott megrendelések, az Ügyfélkapcsolatok, a tanácsadás és az Ügyfélszolgáltatások teljesítése, valamint a Nerina Bijoux kereskedelmi érdekeinek megőrzése, különösen a bizonyítékok megőrzése érdekében gyűjti, rögzíti, módosítja, felhasználja és továbbítja. Amennyiben a Nerina Bijoux kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, a Nerina Bijoux személyes adatokat továbbít harmadik félnek, például a fuvarozónak.

Az Ügyfélnek joga van a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáféréshez, azok módosításához, helyesbítéséhez és törléséhez az 1978. január 6-i "Informatique et Libertés" N°78-17 francia törvénynek megfelelően. E jogának gyakorlásához nem kell mást tennie, mint kapcsolatba lépni a Nerina Bijoux-val a jelen dokumentumban megadott címen.

Az Ügyfél minden esetben tiltakozhat személyes adatainak felhasználása ellen. A személyes adatok más célokra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha az Ügyfél ehhez hozzájárulását adta.

10. cikk: ALKALMAZANDÓ JOG

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen feltételek és azok következményei a francia jog hatálya alá tartoznak. A jelen feltételek és a Felek közötti kapcsolatok nyelve a francia.

 

11. cikk: A VITÁK MEGOLDÁSA

A fogyasztó vásárló kijelenti, hogy a Nerina Bijoux előzetesen tájékoztatta arról a lehetőségről, hogy vita esetén hagyományos közvetítői eljáráshoz vagy bármely más alternatív vitarendezési módszerhez folyamodhat.

Partneroldalak :

Carver France
EVS sports
SDG Distribution
DHD Surf Europe
NS Bikes
Acta Boardsport
Fasthouse
Scoot2Street
Sixten